Kommunenes Hus

Se det fantastiske arbeidet med å restaurere Alf Rolfsens fasademosaikk på Kommunenes Hus i Oslo. Det har vært et spennende samarbeid mellom Oslo Murmesterbedrift og Norsk institutt for kulturminneforskning.