Norsk murforum bistår for å finne gode løsninger innenfor mur.

Norsk Mur- og Flisforum er din mentor på mur, puss og flis

Norsk Mur- og Flisforum gir deg som arkitekt, entreprenør eller byggherre faglig bistand i planleggingsfasen før håndverker er valgt. Vi hjelper deg å avklare problemstillinger og muligheter i en tidlig fase. Vi kan også bistå med nøytrale faglige råd under byggeprosessen.

Nasjonalt fagsenter

Norsk Mur- og Flisforum er et norsk nasjonalt fagsenter på mur. Vi besitter kompetansen som er nødvendig for å gi deg full kontroll over resultatet. Vårt mål er å gi deg full trygghet rundt murløsninger.

Vi bistår:

 • Prosjekterende / utførende
  – Arkitekter
  – Ingeniører
  – Entreprenører
 • Offentlige byggherrer
 • Byggteknisk etater – fagstaber i kommuner / fylker

Vi bistår med faglig murkompetanse innenfor:

 • Estetikk
 • Skapelse/kreativitet
 • Bærekraft / klima
 • Trender
 • Nye materialer
 • Vedlikehold
 • Drift
 • Konflikter

Murverk er en bærekraftig løsning

Gode bygg i mur har lang levetid og er bærekraftige løsninger. Sivilarkitekt Bård S. Solem i Eggen Arkitekter har stor kunnskap om klima og bærekraft. I presentasjonen under får du en god innføring i både klima og bærekraften til murverk.

Unngå forsinkelser og dyrere løsninger

Norsk Mur- og Flisforum lager modeller og utprøvinger for å kvalitetssikre ditt prosjekt. Som en leverandøruavhengig part kan vi gjøre dette i en tidlig fase av prosjektet for å avklare muligheter og eventuelle begrensninger. Norsk Mur- og Flisforums brede kompetanse er din sikkerhet for at valgte løsninger lar seg gjennomføre i praksis. Vi kan også være en diskusjonspartner når det gjelder materialvalg og teknikk. Forarbeidet avdekker utfordringer i en tidlig fase av prosjektet og vil kunne forhindre forsinkelser og dyrere løsninger senere i byggeprosessen.

Da Rambøll skulle kvalitetssikre en fasade, brukte de Norsk Murforum for å mure en prøve. Det ga viktige avklaringer i en tidlig fase i prosjektet.


Et praktisk eksempel

Da Kommunegården i Bærum skulle restaureres møtte man utfordringer som vanskelig lot seg beregne uten reelle utprøvinger. Ingeniør- og prosjektgruppen kontaktet Norsk Mur- og Flisforum og det ble laget en modell av gesims med murt tanning, såkalt dog-toothing. Modellen gjorde det mulig å prøve ut beskrevet løsning i praksis. I etterkant leverte Norsk Mur- og Flisforum en rapport med konklusjon om anbefalte materialer og fremgangsmåte. Vi murte også modell for å kvalitetssikre valgt løsningen.

Utprøvingene i forbindelse med kommunegården avdekket økt fuktbelastning på ”hyllene” i bunn av feltet som var fokus for testingen. Etter videre problemløsning og materialutprøving fant vi gode løsninger med rett kombinasjon av stein og mørtel.

Gjør som Rambøll, bruk Norges nasjonale fagsenter for mur!

Norsk Mur- og Flisforum lager modeller og utprøvinger for å kvalitetssikre ditt prosjekt. Her en murt prøve for Rambøll.

Din mentor på mur, puss og flis

Norsk Mur- og Flisforum er ditt kompetansesenter på mur, puss og flis. Vi tar det videre der din kunnskap stopper. Vår jobb er å spille deg god og bidra til gode og varige murløsninger. Prøv oss!

Har du spørsmål om mur og murløsninger? Ta kontakt for en uforpliktende samtale med fagkonsulent Øyvind Buset, tlf. 90 88 69 76 eller på e-post buset@murforum.no.