Kanskje Norges mest avanserte teglarbeider

Deler av teglarbeidene på Domus Juridica i Oslo er kanskje noe av det mest avanserte som har blitt utført i tegl her i landet. Her fikk murere, murmestere, arkitekter og ingeniører virkelig noe å bryne seg på. Resultatet er et fantastisk utstillingsvindu for norsk murverk.

Bygget er totalt på 22 000 kvadratmeter og ligger midt i Tullinkvartalet, med frontfasaden i tegl mot Kristian Augusts gate og Tullinløkka. Bygget er på ti etasjer pluss kjeller og eies av Entra Eiendom AS. Mesteparten av bygget brukes til juridisk fakultet i Oslo.

Veidekke har vært totalentreprenør, og de har selv utført murjobben med sine egne murere og murmestere, som teller 30 personer.

Materialer

Bygget har 6200 kvadratmeter med tegl, og det er brukt vel 360 000 stein. Det er brukt 40 000 spesialstein som er konet. Denne ble benyttet i søylene og ble bestilt ferdig fra produsenten. I tillegg boret Veidekke selv hull i over 10 000 steiner for bruk i vertikal armering.

Valgt stein er Opus Patrimonia WFD65 fra Wienerberger. Dette er en helt vanlig håndbanket stein som er lik på alle sider. Det er benyttet Weber FM 1144 SS rød til fugingen. Det er benyttet samme mørtel i hele prosjektet, med unntak av støp der det er konstruktiv bæring. Der ble det brukt en flytende understøp.

– Domus Juridica er et fantastisk utstillingsvindu for norsk murverk, som det er veldig stas å ha vært med på. På det meste var vi 30 murere på fasaden. 17 av dem var våre egne. De andre ble leid inn fra Murmestrene Fjeldheim & Knudsen AS. Til sammen brukte vi nesten ett år på tegljobben, sier murmester og formann i Veidekke, Mads Kjølen.

Den prefabrikerte teglhimlingen fra Wienerberger er hengt opp i en plassbygd horisontalarmert bjelke i 18 skift.
Den prefabrikerte teglhimlingen fra Wienerberger er hengt opp i en plassbygd horisontalarmert bjelke i 18 skift.

1000 lengdemeter vertikal armering Siden bygget ikke opprinnelig var tiltenkt en teglsteinsfasade, måtte det bygges inn hele 1000 lengdemeter med armering for å bære lastene. I tillegg er det brukt rundt 6000 lengdemeter horisontal armering rundt på bygget.

– De vertikalt armerte bjelkene har blitt løst på en svært krevende måte. Enormt mye stein er tatt hull i og støpt ut for å greie å ta laster. Det er en løsning som ofte blir brukt over store åpninger, men her er det brukt overalt for å ta laster, sier John Rusvik Johansen, murmester i Veidekke. Han har vært medansvarlig for detaljprosjekteringen av bygget.

– Som forankring forøvrig ble det brukt bi-skinner og bindere fra BI-produkter med lengder fra 100 til 420 mm. I dekkekanter ble hulldekker støpt igjen før det ble boret fire gjengestag à 5 mm per søyle per etasje.

– Vi har brukt utallige timer med bormaskin og boret hull i steiner. Denne delen har også vært omfattende å mure. Vi boret ned og festet et armeringsjern med to-komponent lim og tredde så hver stein over. Totalt er det over 1000 løpemeter med vertikalt armerte bjelker i ulike størrelser. Det er mye. Mange av dem er opp til en meter høye og består av 13 skift.

– Vi har brukt Ytong til bæreflater i bakgården. Vi murte blant annet opp en 20 cm mur med Ytong helt nedenfra mot nabobygget. Hulldekket stoppet så langt fra nabobygget at vi har murt opp helt opp til 6. etasje. Den har vært anlegg for teglen for de to siste etasjene. Ytong-veggen fungerer også som et brannskille. Dette er første gang vi har brukt Ytong som bæring på tegl. Vi har også brukt Ytong innvendig som skillevegger i stedet for stål og gips, sier Johansen.
Totalt er det brukt 3000 kvadratmeter med Ytong, 1600 kvadratmeter med
15 cm og 1400 kvadratmeter med 20 cm.

Forband

Pilarene er murt i halvsteinsforband i fronten. l brystningene mellom er det engels of sussexvertband met tand- en golflijen.

– Vi ville mure et vilt forband og ikke låse oss. Men vi fulgte arkitektens forband på brystningene da dette gikk opp med vertikalarmeringen som de hadde beregnet. På fasaden forøvrig er det valgt et vilt forband der vi la inn halvstein, men ikke i et fast mønster. Forbandet ble godkjent av arkitekten underveis.

Bruk av forband og vridning av steiner gjør at bygget bryter lyset på ulik måte – alt etter når på dagen det er, og opplevelsen av bygget endres i takt med dette.

Dette var mest krevende

Domus Juridica er kanskje en av de mest krevende teglsteinsjobbene som har blitt utført i Norge. Selv om en del ble avklart i prosjekteringsfasen, måtte mye tas underveis. De spesielle løsningene i dette prosjektet, som ingen hadde vært borti tidligere, gjorde det umulig å prosjektere alt på forhånd. Kompleksiteten har vært så stor at det er brukt fire til fem ganger mer tid i dette er prosjektet, enn i en ordinær teglsteinsfasade.

På spørsmål om hva som var mest krevende, blir Veidekkes murerformann, Mads Kjølen, først litt stille. Så tar han et skikkelig magadrag og svarer:

– Åhhh, her var det mye som var vanskelig. De ulike murløsningene var svært krevende, og vi har hatt store utfordringer på bæring. I bunn er det 10 cm med stein som skal bære alle de tonnene som er oppe. Samvirket mellom mørtel og stein er utrolig viktig i dette prosjektet. Vi har gjort flere tester på forhånd for å finne de optimale løsningene.

– Dette er et bygg med stål og hulldekker. Opprinnelig var det prosjektert med en lett fasade av plater og glass, men det ble ikke godkjent av by- og riksantikvaren. Da tegl ble valgt, skapte det mange utfordringer. Bygget fikk med valg av tegl enorme laster. Veldig lite av fasaden går ned til grunnen. Mye henger i lufta og starter oppe i etasjene. Hvis tegl hadde vært valgt som løsning i utgangspunktet, så hadde nok bygget vært prosjektert annerledes.

– I tillegg var logistikken på byggeplassen krevende. Mye av dette var vanskelig å se for seg i planleggingsfasen. Hvordan skulle vi få 600-700 tonn med materialer bak i bakgården? Det er bare ett eksempel. Alt var stort sett krevende. Dette var veldig seige kvadratmeter. Vi måtte kjøre materialer rundt, opp i en heis, frakte bort til neste heis og kjøre den ned igjen. Det ble veldig mye håndtering av materialer før steinen kom på veggen et eller annet sted, sier Kjølen.
Stein ble levert etter behov. Den ble kjørt fra fabrikken i Belgia opp til gamle Bratsberg teglverk i Lunde i Telemark som er Wienerbergers lager. Steinen måtte leveres byggeplassen tidlig om morgenen for å unngå trafikkaos. Leveransene av stein skjedde klokken 06.00, før resten av byggeplassen var i gang for dagen.

Et annet krevende element var stillas. Søylene går først utover før de går inn igjen, noe som resulterte i at stillasene måtte bygges om mange ganger. Det ga en betydelig ekstrakostnad. Faktisk har stillaskostanden blitt nesten tre ganger det normale. Stillas for tre av fire fasader måtte lande på nabobygg. Her måtte det lages hull i taket og dyttes inn H-bjelker som stillaset kunne stå på.

– Her var det så mange kompliserende faktorer at guttene var overlykkelige når de fikk stå og mure.

Det ble borret hull i over
10 000 steiner i forbindelse med armering.

Var ikke mulig å planlegge

– Selv om steinen på søylene er taggete, så er det murt etter snorer i alle retninger. Du kan selv tenke deg hvor mange snorer vi måtte ha. Da vi begynte nederst, hadde de trukket snorer hele veien. Vi satte opp plater på hvert knekkpunkt. Resultatet var et virvar av treverk og snorer i alle retninger, sier Kjølen.

– Var dette et murprosjekt med svært høy risiko?
– Ja, definitivt. Dette kunne faktisk gått veldig galt. Vi brukte litt tid før vi sa at dette var mulig, vel vitende om at risikoen for å mislykkes var betydelig. Vår engasjerte murbas, Arne Fjellhammer, har vært helt avgjørende i prosjektet. Han har sammen med dyktige murere gjort en fantastisk jobb. Også det gode samarbeidsklimaet med arkitekten har vært avgjørende for at dette har blitt en suksesshistorie.

Fresco-maleriet laget av kunster Steinar Haga Kristensen er et flott utstillingsvindu for mur- og pussarbeid.
Fresco-maleriet laget av kunster Steinar Haga Kristensen er et flott utstillingsvindu for mur- og pussarbeid.

Godt samarbeid

For å kvalitetssikre mønster og utførelse murte Veidekke en prøve i 1:1 som var én etasje høy. Modellen var 4-5 meter bred og viste søyle og vindu. Arkitekten var med under arbeidet og godkjente løsningen før arbeidet med fasaden på bygget startet.

– Dette gjorde vi en tidlig fase av prosjektet. Arkitekt Torkel Njå og hans kolleger hos MAD arkitekter skal ha utrolig mye ros. Njå er en arkitekt som virkelig forstår materialenes egenskaper. Da vi diskuterte løsninger med ham, så forstod han at bruk av tegl har noen begrensninger. Befaringer sammen med arkitekt, murformann og murbas ute på plassen har blitt gjennomført i flere omganger underveis, noe som har gitt oss en felles forståelse av problemstillinger og hvordan dette faktisk skulle utføres. Det er sjelden vare. Altfor ofte møter vi arkitekter som ikke bygger sine løsninger på materialenes prinsipper.

Prosjekteringsleder i Veidekke, Hans-Ove Liaaen Hotvedt, fortjener også ros for å ha vært et godt og viktig bindeledd mellom arkitekt og de rådgivende ingeniørene som var med i prosjektet.

– Det var først etter at vi hadde murt denne fullskalamodellen at vi sa ja til prosjektet. Den avgjørelsen satt faktisk langt inne. Hjelpen både Weber og Wienerberger har gitt oss her har vært viktig, sier John Rusvik Johansen.

Kunstprosjekt i puss

I tillegg til imponerende teglarbeid, har bygget også fått en flott utstilling for murfaget innendørs. Kunstner Steinar Haga Kristensen har laget et kunstprosjekt utført i fresco, som er en tidkrevende teknikk der pigmentene preges inn i murveggen. Teknikken går helt tilbake til oldtidens Egypt. Kunstverket i Domus Juridica er på rundt 30 kvadratmeter.

Bakveggen til denne teglsteinveggen forankres av Ytong 15 cm og prefabrikkerte betongvegger. Teglveggen ble forankret i bakveggen med slagbinder (betong) og skrubinder og plugg (Ytong), fire bindere per kvadratmeter. Over dører er det murt rullskift med overdekningsbøyler og armeringsjern.

Opp til rundt 120 cm høyde er det benyttet Haga Mur & Pusstegl. På forespørsel fra murmester Terje Berner, som har vært kunstnerens rådgiver, ble det byttet tegl til Glatt Oker Lys NF (sterktsugende) på resterende vegg. Det er på denne teglveggen at selve maleriet er laget. Teglsteinen ble murt med baksiden av teglen ut for å få bedre vedheft på pussen som ble utført i forbindelse med kunstverket. Grunningen av veggen ble utført av Xhevdet Kadrijaj i XK Entreprenør.

På nederste del av veggen er det benyttet kalkmørtel NHL 3,5, mens det er brukt NHL 2 på resterende veggflate. Det er på denne flaten at maleriet er laget. Veggen ble pusset med en tre sjikts puss; et lag grunning og to lag grovpuss.

Fresco-sjiktene består av to lag med en lesket kalkblanding: Rødvik kulekalk 2010 med 0-2 mm. Det siste laget ble utført med Rødvik kulekalk 2010 med 0-0,5 mm. Malerlagene er påført av Steinar Haga Kristensen og Audar Kantun. Fresco males på dette laget mens det fortsatt er vått/samme dag. Naturpigmenter blandes i klarnet kalkvann og føres på pulsslaget. Veggen ble vannet i forkant, underveis og i tre dager etter at siste strøk var påført. Her ble det brukt NHL 2 (0-2 mm). Pussens overflate ble «raspet» opp for å skape bedre vedheft og klargjøring til påføring av fresco.

Murmestrene Mads Kjølen (t.v.) og John Rusvik Johansen tror ikke de får en slik jobb flere ganger i yrkeskarrieren.
Murmestrene Mads Kjølen (t.v.) og John Rusvik Johansen tror ikke de får en slik jobb flere ganger i yrkeskarrieren.

Annet i mur

Det er brukt naturstein i bunnen på alle søyler. Det er også brukt naturstein innendørs. Ellingaard Steinindustri har levert og lagt terrassofliser i trapper og fellesarealer. Veidekke har også hatt flisarbeidene på bygget og har lagt vel 2000 kvadratmeter flis på våtrom, kjøkken og i garderober.

Kommer ikke flere slike

Går det mange år til neste gang dere får en slik jobb?
– En slik jobb som dette kommer vi nok ikke borti flere ganger. Dette er en en-gang-i-livet-mulighet. I Veidekke har vi en historisk stor ordrereserve innenfor tegl, men de fleste er av mer ordinær karakter. Vi ser imidlertid at teglfasader har forandret seg litt i forhold til bygningsreglene – med krav til større lysåpninger og mer lys inn i leilighetene. Det resulterer i slankere konstruksjoner som gjør at vi må tenke annerledes når vi forblender teglbyggene. Vinduer og balkonger er ofte forskutt for å skape et mer moderne uttrykk. Det gjør at du får mye spennende murverk som krever god prosjektering for at det skal holde. Før var det gjerne tyngden som holdt. Løsningene fremover setter større krav til kompetanse i murerfaget.

Utgjør en forskjell

Veidekke har, som en av få entreprenører, sine egne ansatte murere som består av murere, murmestre og lærlinger.

– Hva er grunnen til at dere som stor entreprenør har egne ansatte murere? – Jeg tror det har noe med tradisjon å gjøre. Veidekke alltid satset på håndverksyrkene som murere, forskalingssnekkere og tømrere. Det gir oss verdifull kompetanse innenfor håndverksfagene i eget hus. Konsekvensen er at du må ha egne formenn som følger opp. Det skaper et helt annet engasjement. Da kan du fagene mye bedre enn konkurrentene som ikke har egne ansatte. Vi er mye mer ned i dybden på faget.

– Det gir oss også større sikkerhet i forhold til kalkulasjon. Dessuten kan vi stille med kompetanse som gjør en forskjell i en forhandlingssituasjon. For Veidekke er det viktig å ha en slik gruppe i eget hus.

– Slike prosjekter er viktige for våre murere. Her har de virkelig fått bryne seg, sier Kjølen og Johansen.