Murverksprisen 2024

Murverksprisen deles ut av Norsk Mur- og Flisforum. Prisen gis til bygninger i Norge med fremragende arkitektur, der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte

Nå leter vi etter kandidater til Murverksprisen 2024. Nominerte bygg må være ferdigstilt i perioden 1. april 2021 til 1. april 2024 (ferdig innflyttet).

Innsendte forslag må inneholde:

 • En kort beskrivelse – inkl. noen ord om murverket
 • Et knippe bilder
 • Planer og snitt
 • Adresse
 • Byggherre
 • Arkitekt
 • RIB
 • Entreprenør + utførende på mur
 • Leverandør/produsent av murmaterialene
 • Tidspunkt for ferdigstillelse

Innsendte forslag må være juryen i hende innen 26. april 2024.
Last opp ditt forslag på murbetong.wetransfer.com

Ingen fikk Murverksprisen i 2023

Ingen nominerte bygg kvalifiserte til murverksprisens strenge krav i 2023. Derfor ble det ingen murverkspris i 2023, men heller tre prosjekter som fikk hedrende omtale.

HEDRENDE OMTALE: Teglhus med tårn, Lillehammer. Sanden+Hodnekvam Arkitekter. Foto: Arkitekten

Murverksprisen ble etablert i 1978 for å stimulere til- og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet. Mens prisen tidligere også kunne tildeles personer og virksomheter, ble det fra 2011 vedtatt at prisen kun skal gå til «bygg i Norge med fremragende arkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte».

Murverksprisen deles ut av Norsk Mur- og Flisforum og er en hederspris som skal trekke fram forbildeprosjekter. Disse skal tilfredsstille en lang rekke kriterier for fremragende arkitektur der førsteklasses murverk, både gjennom planlegging og utførelse, framstår som et forbilde for en samlet byggebransje.

Fra juryen heter det følgende:
I år har juryen ikke funnet prosjekter som tilfredsstiller disse strenge krav fullt ut. Blant kandidatene er det dog en rekke mindre prosjekter der murverk er benyttet i små byggeoppgaver, alle med en vilje, kjærlighet og inderlighet for murverk både som sensuell opplevelse og byggemetodikk som gjør juryen svært begeistret. Her fremvises murverk både som materialitet og meningsbærende element på ulikt vis, men med en fellesnevner i nettopp kjærligheten til materialet og byggemetoden.

Disse murprosjektene fikk hedrende omtale i 2023
(klikk på lenken og se presentasjonen for det enkelte prosjekt)

Prosjektene ble presentert på Norsk Murdag i Oslo 19. oktober.

Juryen bestod av Gudrun Molden (oppnevnt av NAL), Einar Jarmund (oppnevnt av NAL), Preben Jensen (Multiconsult), Mari Flaata (mur+betong) og Øyvind Buset (Norsk murforum).

HEDRENDE OMTALE: Parallelle hvelv, Ålesund. Moseng Poulsen Arkitektur. Foto: Jonas Adolfsen.
HEDRENDE OMTALE: Skrivestue og garasje, Blommenholm. Studio Vatn. Foto: Johan Dehlin


Murverksprisen 2022 gikk til Urban Villas

Boligprosjektet Urban Villas

Vinner av Murverksprisen 2022 er Urban Villas i Magasinparken i Ski. Boligprosjektet består av seks moderne teglsteinsbygg med til sammen 145 leiligheter fra 38 til 138 kvadratmeter. Byggherre er Solon Eiendom. Arkitekt har vært CODE arkitektur med Dronninga Landskap. Murarbeidene er utført av Solid entreprenør og Lasse Holst (bygg A).

Byggenes form gjør at nesten alle enhetene er hjørneleiligheter, og alle har fasader mot flere retninger og oppholdsrom med store vindusflater. Foto: CODE arkitektur

Juryens begrunnelse

«Et nedlagt militærområde med fredede magasinbygg og en sentralt plassert ekserserplass danner både kjerne og utgangspunkt for et nytt boligområde med 500 leiligheter vest i Ski kommune.

Områdets identitet er forankret i de begrensingene og kvalitetene som de fredede magasinbyggene gir. Tilstøtende omgivelser er variert småhusbebyggelse.

Et slikt fortettingsprosjekt er en oppgave som ofte bryter totalt med stedets egenart og kontekst. Her er det utviklet et boligområde som spiller med det eksisterende bygningsmiljøet. Det gir Magasinparken og området Urban Villas en særlig identitet; det knytter seg opp mot småhusstrukturen i omgivelsene samt til material- og fargekarakter i militæranlegget. Ønsket om tilhørighet er gjennomført fra konsept og til detaljutførelse.

I Urban Villas er tradisjonelt murverk benyttet på en ny måte. Teglsteinen er murt med liggeflaten ut. Foto: Foto: Solon Eiendom

Prosess og kompetanse
Kunnskapen om gode bokvaliteter og et rikt vokabular på formgivning har hatt en tydelig påvirkning på reguleringsplanens hoveddisposisjoner og karakteren på bygningskroppene.

Overgangen mellom småhusmiljøet i omgivelsene og ideen rundt mangfoldet i planen har vært testet også i fysiske modeller og utformet i samarbeid mellom arkitekt og utvikler.

Dette samarbeidet mellom dyktige fagfolk har fortsatt gjennom detaljutvikling og byggefase. Entreprenør, murer, byggherre, landskapsarkitekt og arkitekt har åpenbart arbeidet tett sammen helt til ferdigstillelse. Slik har de ulike kompetansefelt gitt det beste til prosjektet fra sine ulike ståsteder. En slik prosess kan lett føre til gode prosjekter, – som her.

Formuttrykk
Med utstrakt bruk av tegl i asymmetriske former skapes det her et mangefasettert organisk uttrykk som gir liv og karakter.

Urban Villas godt skulpturerte bygningskropper utført i tradisjonsrik rødbrun teglstein er komplettert med private hager, avtrappinger, sjenerøse balkonger og store takterrasser. Dette gir assosiasjoner til hagebyer og skaper et variert og frodig utrykk. Mellom husene er der lagt til rette for både differensierte private utearealer og gode fellesarenaer. Arealene mellom og inntil byggene er forbilledlig bearbeidet med nyanserte overgangssoner og eksemplariske grønne kvaliteter. Dette spiller på lag med den frodige arkitekturen.

Bruk av murverk
I Urban Villas er tradisjonelt murverk benyttet på en ny måte. Teglsteinen er murt med liggeflaten ut, noe som gir dybdevirkning og tekstur til murverket. Lyset får frem ulike varianter i denne teksturen gjennom døgnet og over året. Løsningen gir samtidig et slankere murverk; vekten er mindre og murskiftene færre.

Murverket er benyttet på hele bygningskroppen. De utkragede balkongene er forlengelser av bygningskroppene, og brytningsfelt rundt balkongene baserer seg på samme murprinsipp. Her får man gevinst av den reduserte vekten. Oppdelingen av balkongene med brytningsfelt i tegl, er hjulpet av konstruktivt rekkverk.

Sammen sørger teglforblendingen og rekkverket på toppen for en lett og samtidig markant avslutning av bygningsvolumene. Dette gjør at det varierte organiske utrykket får et helhetlig utrykk på tross en stor grad av variabler. På hjørner, og i forbindelse med nødvendige dilatasjonsfuger, er steinen murt uten relieff, som gir en ytterligere artikulering og bidrar til en fast markering av volumene.

Fargebruk og materialbruk
Vinduer og beslag er utført i variasjoner av grønt, i godt samspill med murverket. Dette skaper samtidig en flott kontinuitet til fargepaletten i de rustikke fredede magasinbyggene og bygger opp om de grønne frodige terrassene som støtter konseptet som en vertikal hageby.

Oppsummert
Et innovativt svar med bebyggelse, hvor det overordnete konsept og bruk av tegl arbeider sammen mot et vennlig, nedskalert, uhøytidelig og samtidig meget vakkert prosjekt. Resultatet gir et helhetlig anlegg med en formidabel bokvalitet som vi sjelden ser i Norge.

Prosjektet er forbilledlig fra helhet til del og tilbake igjen fra del til helhet.»

Juryen har bestått av murmester Øyvind Buset, Norsk murforum, sivilarkitekt Gudrun Molden (NAL), sivilarkitekt Einar Jarmund (NAL), sivilingeniør Preben Jensen (Multiconsult) og ingeniør og redaktør for mur+betong, Mari Flaata.

Boligprosjektet Urban Villas i Ski tildeles Murverksprisen 2022. Foto: Solon Eiendom

Ny spesialpris

I sitt årlige arbeid med å vurdere kandidater til Murverksprisen kommer juryen over spennende prosjekter som ikke kvalifiserer til hovedprisen, men som utmerker seg med spennende og innovativ bruk av mur. Juryen har derfor i år etablert Murbransjens spesialpris. Denne prisen deles ut til et «smykke» i murverk.

Vinner av Murbransjens spesialpris 2022 er «Ungen» i Oslo som er et tilbygg til en enebolig. Arkitekt har vært Gartnerfuglen arkitekter. Murarbeidene er utført av Murercompaniet.

Prisene deles ut under Norsk murdag som arrangeres på Felix konferansesenter i Oslo 20. oktober. Prisutdelingen er et samarbeid mellom Norsk murforum og Norske arkitekters landsforbund.

Vinner av Murbransjens spesialpris 2022 er «Ungen» i Oslo

Murverksprisen ble etablert i 1978 for å stimulere til- og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet

Murverksprisen deles ut av Norsk murforum.

Mens prisen tidligere også kunne tildeles personer og virksomheter, ble det fra 2011 vedtatt at prisen i fremtiden kun skal gå til ”bygg i Norge med fremragende arkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte”. Samtidig blir arkitekt og murmester fremhevet og nevnes bl.a. på plaketten som settes opp på bygningen.

Juryen består av fem personer, hvorav tre er fra Norsk murforum og to personer fra Norske arkitekters landsforbund (NAL). Murverksprisen deles ut på Norsk murdag.


Murverksprisen 2021 – Wesselkvartalet

Wesselkvartalet ved Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter er tildelt Murverksprisen 2021. Murarbeidene er utført av AK Byggservice.

Wesselkvartalet ligger i Asker sentrum, like ved kollektivknutepunktet, og er oppført på en av de siste ubebygde tomtene. Sentrumsområdet i Asker er nokså lite, med relativ lav bebyggelse og avgrenses mot en åpnere bebyggelse av store veistrukturer. Sentrum er fortettet, og Wesselkvartalet er en viktig del av utviklingen til en mer bymessig karakter. Asker sentrum har flere bygninger med myke, buede former inspirert av de store bueslagene i veistrukturen, og bruk av tegl har lange tradisjoner i området.

Flettverksmuring

Byggets bærekonstruksjoner er skiver og søyler av betong og betongdekker. Halv-steins teglvange bæres på dekkeforkantene. Første etasje er utstyrt med vegghøye glasspartier og vertikal spilekledning i eik. Teglfasaden er murt på ulike måter. Annethvert løperskift er inntrukket i brystningspartier og på balkonger. Det er også benyttet flettverksmuring i rette strekk og i konvekse og konkave partier. Samlet sett gir dette et rikholdig uttrykk som skaper varierende skyggespill gjennom dagen.

Wesselkvartalet er frodig og variert. Material- og fargepalettene er sober og stringent som sammen med et mangfold av former gir anlegget et sterkt uttrykk og tydelig identitet.

Tydelig identitet

Wesselkvartalet viderefører det organiske formspråket. Det nye anlegget har et karakteristisk og originalt uttrykk med en tydelig identitet og knytter seg til eksisterende bebyggelse ved bruk av tegl. Den ytre formen er tilpasset gateløp og kvartalsstruktur, og det er tatt hensyn til viktige offentlige gangforbindelser gjennom kvartalet. Volumoppbygging og skala er meget hensynsfullt tilpasset omkringliggende lav bebyggelse, med høyere etasjer trukket tilbake.

Kvartalet oppleves som et positivt tilskudd til Asker sentrum. Sammen med den planlagte parken innbyr den spennende og veldimensjonerte gangforbindelsen til godt, urbant liv. Wesselkvartalet svarer på utfordringen med fortetting og relativt stor utnyttelse i sentrumsområder på en inspirerende måte.

Wesselkvartalet har totalt åtte etasjer over bakken, med butikker og restauranter på bakkeplan, næringslokaler i 2. etasje og boliger i 3.–7. etasje. Parkering og tekniske rom ligger under bakken. Det er passasjer på bakkeplan i både én og to etasjers høyde. Leilighetsorganiseringen tar i bruk flere prinsipper og kombinasjoner av disse. Det benyttes ulike typologier som tradisjonelle oppgangsløsninger, midtkorridor- og punkthus-løsning. Anlegget inneholder 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Leilighetene er, avhengig av plasseringen, løst som både innvendig og utvendige hjørneleiligheter, gjennomgående leiligheter samt ensidige mindre 2-roms leiligheter.

Alle leilighetene har private uterom på balkonger eller takterrasser. De store leiligheter har flere uteplasser med ulik størrelse og orientering. Takflaten er fullt utnyttet med både private og felles uteoppholdsplasser. Det organiske formspråket er tydeligere dyrket og forsterket i den indre, mer private delen av kvartalet, slik at leilighetene opplever en stor grad av variasjon og uttrykksmessig rikhet.

Utdeling av Murverksprisen gjøres i et samarbeid mellom Norsk Murforum, Norske arkitekters landsforbund og Byggutengrenser.Del dette på:

Murverksprisen 2020 – Pilestredet 77/79

Pilestredet 77/79 ved Reiulf Ramstad Arkitekter ble tildelt Murverksprisen 2020. Murarbeidene ble utført av Mjøndalen Mur og Puss. La deg inspirere av godt murverk i videoen under.

Vinnere av Murverksprisen:

 • 2023: Ingen tildeling
 • 2022: Urban Villas ved CODE arkitektur
 • 2021: Wesselkvartalet ved Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter
 • 2020: Pilestredet 77/79 ved Reiulf Ramstad Arkitekter
 • 2016: Furulundsveien 1 ved R21 arkitekter
 • 2015: Enebolig Bøe-Møller ved sivilarkitekt MNAL Knut Hjeltnes
 • 2014: Villa Gjensyn ved arkitekt Kjell Dybedal
 • 2013: DNBs hovedkontor ved arktektkontoret MVRDV med Dark Arkitekter AS
 • 2012: Enebolig Grimnes ved professor, sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen
 • 2011: Forsvarets nye ledelsesbygg på Akershus festning – Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter
 • 2007: Sivilarkitekt Einar Dahle – For sitt forfatterskap og tyve års innsats for murbransjen.
 • 2004: Lunde & Løvseth Arkitekter AS – For Høgskolen i Agder.
 • 2004: Knut Hjeltnes – For Villa Kleven/Styrmoe i Skogveien 122 i Stabekk.
 • 2000: Sivilarkitekt Harald Hille – For sitt forfatterskap.
 • 2000: Sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen – For sitt forfatterskap.
 • 2000: Sivilarkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto – For sine forfatterskap.
 • 2000: Sivilingeniør Finn E. Madsø – For utvikling av det moderne bærende murverk.
 • 1999: Nils Henrik Eggen Arkitektkontor AS – For nybygget ved Erkebispegården i Trondheim.
 • 1997: Sivilarkitekt Sverre Fehn – For sitt forfatterskap.
 • 1996: Arne Åmland og Terje Høgenhaug i samarbeid med Hovde Prosjektering – For Åmot kirke i Modum.
 • 1993: LPO arkitekter AS – For Oslo Spektrum.
 • 1993: Lund Hagem Arkitekter AS – For Villa Bendvold i Oslo.
 • 1988: Kari Nissen Brodtkorb – For sitt forfatterskap.
 • 1985: Murmester Rolf Holm AS – For sin innsats for murbransjen og murerfaget.
 • 1982: Murernes Union – For godt håndverk i anledning deres 100-årsjubileum.
 • 1980: Professor og bygningsingeniør Sven D. Svendsen ved NTH – For sin innsats for murbransjen og murerfaget.
 • 1979: Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter AS – For sitt forfatterskap.

Norsk murdag – en fagdag om mur

Norsk murforum arrangerer hvert år Norsk murdag. Det er en fagdag om mur for arkitekter, ingeniører, entreprenører og aktører i murbransjen. Norsk murdag 2021 ble arrangert 28. oktober i Bergen og hadde klima som hovedfokus.

Foredragsholdere på dagen var:

Bergen som Murbyen
Åge Vallestad, Byarkitekten i Bergen

Murbransjen – i et klima- og miljøperspektiv
Bård S. Solem, Eggen arkitekter

Nytt fra SINTEF. Ny anvisning: Forankring av murte forblendinger og skallmur
Fredrik Slapø, SINTEF

Huskeliste for prosjektering av teglfasader
Jan Wergeland, Ingeniørplan AS

Fasadeværmeldingen – Hva slags klima må vi finne oss i?
Eli Kari Gjengedal, Værpresentatør

Slagregn og fuktbelastning – gode løsninger for pussfasader
Torild Tofte, STO Norge

Ceramic Facades and Sustainability
EnricoMagnani, mirage>

Digitalisering med StreamBIM i murerfaget:
Avdelingsleder Christer Knudsen, Brødrene Ulveseth

Garderobe og badeanlegg
Formann mur, Christoffer Søvik, Brødrene Ulveseth

Murdagen 2021 ble streamet i sin helhet og kan sees her: