Murverksprisen

Søker kandidater til Murverksprisen 2022

Vet du om et spennende bygg i mur som fortjener Murverksprisen 2022? Norsk murforum søker nå etter verdige kandidater til årets pris. Frist for nominasjon er 1. juni.

– De siste årene er det ferdigstilt mange flotte bygg der murverk spiller en vesentlig rolle. Det bør derfor være mange gode kandidater til årets murverkspris. Vi ønsker derfor at byggherrer og arkitekter, eller andre, nominerer bygg de mener fortjener prisen. Så kan juryen ta dette til vurdering, sier leder i Norsk murforum, Øyvind Buset.

Kun byggverk i Norge kan nomineres. Nominerte bygg må være ferdigstilt i perioden 1. juni 2017 til 1. juni 2022 (ferdig innflyttet). Det stilles også krav til at murverk inngår som et viktig element.

Murverksprisen 2022 deles ut på Norsk murdag på Felix konferansesenter i Oslo 20. oktober. Innsendte forslag til Murverksprisen 2022 må være juryen i hende innen 1. juni 2022.

Årets jury
Juryen består av fem personer, hvorav tre er oppnevnt av Norsk murforum og to av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Årets jury består av Gudrun Molden (HLM Arkitektur), Einar Jarmund (Einar Jarmund & Co AS), Øyvind Buset (Norsk murforum), Mari Flaata (tidsskriftet mur+betong) og Preben Jensen (Multiconsult).

Slik nominerer du din favoritt
Følgende opplysninger og materiell må sendes med nominasjonen:

• Bygningens navn/betegnelse
• Adresse
• Byggherre
• Arkitekt
• Murmester
• Mursteins-/blokkleverandør
• Mørtel- og ev. pussleverandør
• Ferdigstilt mnd./år
• Bilder
• Tegninger (planer og snitt)
• Innsenders kontaktinfo (navn, tlf., e-post, postadresse)

Materiell lastes opp til https://murbetong.wetransfer.com

Ved spørsmål, kontakt: 
Mari Flaata, 915 43 355, mari@murbetong.no eller
Øyvind Buset, 908 86 976, buset@murforum.no

Murverksprisen ble etablert i 1978 for å stimulere til- og utvikle god bruk av murverk i norsk byggevirksomhet

Murverksprisen deles ut av Norsk murforum.

Mens prisen tidligere også kunne tildeles personer og virksomheter, ble det fra 2011 vedtatt at prisen i fremtiden kun skal gå til ”bygg i Norge med fremragende arkitektur der murverk også er anvendt på en håndverksmessig og teknisk god måte”. Samtidig blir arkitekt og murmester fremhevet og nevnes bl.a. på plaketten som settes opp på bygningen.

Juryen består av fem personer, hvorav tre er fra Norsk murforum og to personer fra Norske arkitekters landsforbund (NAL). Murverksprisen deles ut på Norsk murdag.

Fjorårets vinner:
Murverksprisen 2021 – Wesselkvartalet

Wesselkvartalet ved Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter er tildelt Murverksprisen 2021. Murarbeidene er utført av AK Byggservice.

Wesselkvartalet ligger i Asker sentrum, like ved kollektivknutepunktet, og er oppført på en av de siste ubebygde tomtene. Sentrumsområdet i Asker er nokså lite, med relativ lav bebyggelse og avgrenses mot en åpnere bebyggelse av store veistrukturer. Sentrum er fortettet, og Wesselkvartalet er en viktig del av utviklingen til en mer bymessig karakter. Asker sentrum har flere bygninger med myke, buede former inspirert av de store bueslagene i veistrukturen, og bruk av tegl har lange tradisjoner i området.

Flettverksmuring

Byggets bærekonstruksjoner er skiver og søyler av betong og betongdekker. Halv-steins teglvange bæres på dekkeforkantene. Første etasje er utstyrt med vegghøye glasspartier og vertikal spilekledning i eik. Teglfasaden er murt på ulike måter. Annethvert løperskift er inntrukket i brystningspartier og på balkonger. Det er også benyttet flettverksmuring i rette strekk og i konvekse og konkave partier. Samlet sett gir dette et rikholdig uttrykk som skaper varierende skyggespill gjennom dagen.

Wesselkvartalet er frodig og variert. Material- og fargepalettene er sober og stringent som sammen med et mangfold av former gir anlegget et sterkt uttrykk og tydelig identitet.

Tydelig identitet

Wesselkvartalet viderefører det organiske formspråket. Det nye anlegget har et karakteristisk og originalt uttrykk med en tydelig identitet og knytter seg til eksisterende bebyggelse ved bruk av tegl. Den ytre formen er tilpasset gateløp og kvartalsstruktur, og det er tatt hensyn til viktige offentlige gangforbindelser gjennom kvartalet. Volumoppbygging og skala er meget hensynsfullt tilpasset omkringliggende lav bebyggelse, med høyere etasjer trukket tilbake.

Kvartalet oppleves som et positivt tilskudd til Asker sentrum. Sammen med den planlagte parken innbyr den spennende og veldimensjonerte gangforbindelsen til godt, urbant liv. Wesselkvartalet svarer på utfordringen med fortetting og relativt stor utnyttelse i sentrumsområder på en inspirerende måte.

Wesselkvartalet har totalt åtte etasjer over bakken, med butikker og restauranter på bakkeplan, næringslokaler i 2. etasje og boliger i 3.–7. etasje. Parkering og tekniske rom ligger under bakken. Det er passasjer på bakkeplan i både én og to etasjers høyde. Leilighetsorganiseringen tar i bruk flere prinsipper og kombinasjoner av disse. Det benyttes ulike typologier som tradisjonelle oppgangsløsninger, midtkorridor- og punkthus-løsning. Anlegget inneholder 2-, 3- og 4-roms leiligheter. Leilighetene er, avhengig av plasseringen, løst som både innvendig og utvendige hjørneleiligheter, gjennomgående leiligheter samt ensidige mindre 2-roms leiligheter.

Alle leilighetene har private uterom på balkonger eller takterrasser. De store leiligheter har flere uteplasser med ulik størrelse og orientering. Takflaten er fullt utnyttet med både private og felles uteoppholdsplasser. Det organiske formspråket er tydeligere dyrket og forsterket i den indre, mer private delen av kvartalet, slik at leilighetene opplever en stor grad av variasjon og uttrykksmessig rikhet.

Utdeling av Murverksprisen gjøres i et samarbeid mellom Norsk Murforum, Norske arkitekters landsforbund og Byggutengrenser.Del dette på:

Murverksprisen 2020 – Pilestredet 77/79

Pilestredet 77/79 ved Reiulf Ramstad Arkitekter ble tildelt Murverksprisen 2020. Murarbeidene ble utført av Mjøndalen Mur og Puss. La deg inspirere av godt murverk i videoen under.

Vinnere av Murverksprisen:

 • 2021: Wesselkvartalet ved Vigsnæs+Kosberg++ Arkitekter
 • 2020: Pilestredet 77/79 ved Reiulf Ramstad Arkitekter
 • 2016: Furulundsveien 1 ved R21 arkitekter
 • 2015: Enebolig Bøe-Møller ved sivilarkitekt MNAL Knut Hjeltnes
 • 2014: Villa Gjensyn ved arkitekt Kjell Dybedal
 • 2013: DNBs hovedkontor ved arktektkontoret MVRDV med Dark Arkitekter AS
 • 2012: Enebolig Grimnes ved professor, sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen
 • 2011: Forsvarets nye ledelsesbygg på Akershus festning – Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter
 • 2007: Sivilarkitekt Einar Dahle – For sitt forfatterskap og tyve års innsats for murbransjen.
 • 2004: Lunde & Løvseth Arkitekter AS – For Høgskolen i Agder.
 • 2004: Knut Hjeltnes – For Villa Kleven/Styrmoe i Skogveien 122 i Stabekk.
 • 2000: Sivilarkitekt Harald Hille – For sitt forfatterskap.
 • 2000: Sivilarkitekt Bengt Espen Knutsen – For sitt forfatterskap.
 • 2000: Sivilarkitektene Kjell Lund og Nils Slaatto – For sine forfatterskap.
 • 2000: Sivilingeniør Finn E. Madsø – For utvikling av det moderne bærende murverk.
 • 1999: Nils Henrik Eggen Arkitektkontor AS – For nybygget ved Erkebispegården i Trondheim.
 • 1997: Sivilarkitekt Sverre Fehn – For sitt forfatterskap.
 • 1996: Arne Åmland og Terje Høgenhaug i samarbeid med Hovde Prosjektering – For Åmot kirke i Modum.
 • 1993: LPO arkitekter AS – For Oslo Spektrum.
 • 1993: Lund Hagem Arkitekter AS – For Villa Bendvold i Oslo.
 • 1988: Kari Nissen Brodtkorb – For sitt forfatterskap.
 • 1985: Murmester Rolf Holm AS – For sin innsats for murbransjen og murerfaget.
 • 1982: Murernes Union – For godt håndverk i anledning deres 100-årsjubileum.
 • 1980: Professor og bygningsingeniør Sven D. Svendsen ved NTH – For sin innsats for murbransjen og murerfaget.
 • 1979: Eliassen & Lambertz-Nilssen Arkitekter AS – For sitt forfatterskap.

Norsk murdag – en fagdag om mur

Norsk murforum arrangerer hvert år Norsk murdag. Det er en fagdag om mur for arkitekter, ingeniører, entreprenører og aktører i murbransjen. Norsk murdag 2021 ble arrangert 28. oktober i Bergen og hadde klima som hovedfokus.

Foredragsholdere på dagen var:

Bergen som Murbyen
Åge Vallestad, Byarkitekten i Bergen

Murbransjen – i et klima- og miljøperspektiv
Bård S. Solem, Eggen arkitekter

Nytt fra SINTEF. Ny anvisning: Forankring av murte forblendinger og skallmur
Fredrik Slapø, SINTEF

Huskeliste for prosjektering av teglfasader
Jan Wergeland, Ingeniørplan AS

Fasadeværmeldingen – Hva slags klima må vi finne oss i?
Eli Kari Gjengedal, Værpresentatør

Slagregn og fuktbelastning – gode løsninger for pussfasader
Torild Tofte, STO Norge

Ceramic Facades and Sustainability
EnricoMagnani, mirage>

Digitalisering med StreamBIM i murerfaget:
Avdelingsleder Christer Knudsen, Brødrene Ulveseth

Garderobe og badeanlegg
Formann mur, Christoffer Søvik, Brødrene Ulveseth

Murdagen 2021 ble streamet i sin helhet og kan sees her: