Formen på volumene muliggjør naturlig lys fra flere kanter i nesten alle rom.

Tre murvillaer på Slemdal

Tomten på Slemdal inneholdt en hvit murvilla, oppført i jugendstil i 1913, som var transformert til en horisontaldelt tremannsbolig. Nå er to nye tremannsboliger bygget på tomten.

Tekst: Martin Smedsrud. Foto: Åke E:son Lindman

Ved å samle de nye enhetene i to større volumer opprettholdes store mellomrom og muligheten til en sammenhengende, frodig hage. De nye husene er plassert i enden av platået foran hovedhuset. Hovedhuset beholder dermed forholdet til hagen og får godt med lys og luft rundt seg.


Tomten skråner noe mot sør og gir rom for tre etasjer med én leilighet per etasje. Ved å henvende volumene til de to mest fremtredende retningene på tomten og tilpasse nedtrapping til disse, åpnes det siktlinjer mellom og over husene. De nye husene har størrelse og volum som omkringliggende bebyggelse og tilpasser seg på denne måten nabolaget.


De nye volumenes uttrykk har slektskap til hovedhusets ryddighet og symmetri og underordner seg denne. Ved å speile villaens uttrykk oppnår man et samspill mellom gammelt og nytt, uten store kontraster. De nye husene har en egen integritet i et mer moderne uttrykk, med en noe annen materialbruk.


Den eksisterende villaen er etterisolert og pusset. Originale detaljer er forsøkt beholdt. Det er lagt til nye balkonger og vinduer i taket, men det originale uttrykket er opprettholdt.


De nye volumene har slipte puss­fasader i kombinasjon med sedertre som omramming av åpninger og en base med granittfliser. Pussen har slipt overflate med eksponert gradert tilslag som gir et mineralsk uttrykk med en sjattert fargefremtoning. Det har vært viktig å unngå den ‘døde’ akrylpuss-overflaten som ofte preger moderne pussfasader. Dette har stor betydning for samspillet mellom det naturlige treverket og pussen.


Den stramme volumoppbygningen og hulltagningen gir et presist uttrykk som er ment å spille opp mot et organisk landskap og de ulike retninger på husene. Husene har en kors-form; det er ekstrudert to mindre volumer fra avlange rektangler. Dette gir flere hjørner og mer overflate, som igjen muliggjør større åpninger fra flere sider. Dermed oppnår man lys langt inn i rommene.

De nye volumene har slipte puss­fasader i kombinasjon med sedertre

Informasjon om prosjektet

Adresse: Tennisveien 23B, 0777 Oslo
Byggherre: Birk & Co
Arkitekt: R21 Arkitekter
RIB: WSP
Entreprenører: eksisterende hus: Adam Bygg AS
Nybygg: Bygg 1
Nybygg fasadepuss: Buer Entreprenør og Murmester R. Halimi AS
Nybygg flisarb.: Østlandske Keramiske AS
Leverandører: puss: Sto Norge AS
Betongelementer: VS element
Fliser: FagFlis
Ferdigstilt: høst 2019
Areal: 1 640 m2 inkludert garasje
Konstruksjon: Betong, – sandwich veggelementer og hulldekker. Husene følger TEK-17.
Materialer: Mineralpuss, granitt og sedertre


R21 arkitekter

R21 ble etablert i 2006 og består av fjorten ansatte med fra 1 til 16 års erfaring. Vi ser alltid arkitekturen i sammenheng med den sosiale, kulturelle, økonomiske, geografiske og miljø­messige konteksten den er en del av. Målet er å se etter potensialet i alle faktorer som påvirker resultatet – og å ikke være forpliktet til noen av dem. Våre prosjekter varierer fra mindre fritidsboliger til større boligkomplekser – gjerne i en urban kontekst.