Fasade nord – inngang nybygg.

Stoppestedet kulturhus

Stasjonsbygningen på Lilleaker ble oppført i 1919, da AS Kristiania Elektriske Sporvei forlenget trikkelinjen fra Skøyen til Øraker (Lilleakerbanen). Bygningen ble tegnet av arkitekt Henrik Bull og inneholdt leilighet for stasjonssjefen samt transformator for strømforsyning til trikkedriften. Stasjonsbygningen ble nedlagt på 70-tallet.


I 2002 ble eiendommen rehabilitert og ombygget innvendig til ungdomsaktivitetssenteret ‘Stoppestedet’, hvor også Ullern Seniorsenter har sine lokaler. Da leietakerne hadde behov for mere plass, søkte vi om og fikk tillatelse til en utvidelse av bygningen med et tilbygg. Mustad Eiendom AS er eier og tiltakshaver.

Fasade nord før byggestart.

Organisering

Nybygget er i tre etasjer, hvor plan 1 er forbundet med eksisterende vestfløy med en gangbro. Et glasstak med brannkrav skiller ny og gammel fløy. Fasaden mot Sponhoggveien er skrå og ligger parallelt med veien. Tomten er liten, så de ulike funksjonene er «godt knadd» for å få plass.
I kjelleren er det ungdomsrom. På plan 1 er det kontor, frisør og fotpleie. Plan 2 inneholder kontorer, møterom og pauserom. Bygningen har løfteplattform.

Fasade syd, mot perrongen. Lilleaker er en stasjon for bytrikken som traffikerer strekningen Grefsen – Bekkestua.

Materialer

Fasade mot vest med zip-screen og tegldrager.

Plan 1 er forblendet med tegl som er nøye utvalgt for å passe sammen med eksisterende bygg. En markering av det grå «fasadebåndet» etableres som et relieff i teglen på nybygget.
Plan 2 fremstår som en lett konstruksjon i glass, med åpne og lukkede felt avhengig av romfunksjon, innsyn og utsyn. Takets gesims trappes innover for å minimalisere høydevirkningen.
Interiørene er valgt for å fremstå som robuste, med slipt betong i trapper og i ungdomsrom og med vinyl i kontor­etasjene. Innvendige vegger er i glass alle steder hvor dette var mulig. Innvendige bærevegger er i ubehandlet plateforskalt betong. For å tilføre interiøret varme er dører og kjøkken i eik.

Det ferdige resultat

Tiltakshaver, brukere og arkitekt er svært fornøyde med det nye tilbygget. Det er blitt et velfungerende bydelshus til berikelse for bydelen ved at både senior­senteret og ungdomstjenesten kan fortsette å være samlokalisert i godt egnede og unike lokaler.


Informasjon om prosjektet

Adresse: Sponhoggveien 2, 0284 Oslo
Byggherre: Mustad Eiendom AS
Arkitekt: Bios Arkitekter AS v/ Gunhild Eide
Landskapsark.: tegltorg v/ Grindaker – se egen presentasjon i dette nr. av m+b
RIB: Aas-Jakobsen AS v/ Snorre Føreland
Entreprenører hovedentreprenør: Moderne Byggfornyelse AS
Betongarbeider: Birger Pollen & Co AS
Murarbeider: AGS Mur Puss og Flis as
Leverandører betong: NorBetong
Betongelementer – trapper: Cementprodukt AS, dekker: Dekkesystemer AS
Tegl: Wienerberger
Teglbjelke: Norsk Teglbjelke AS
Murmørtel: Weber (M5)
Fliser: FagFlis
Ferdigstilt: Februar 2019
Byggekostnad: 20 mill. kr.
Areal: Brutto 353 m2 (grunnflaten er 125 m2, plan 1 og 2 er 114 m2)
Konstruksjon: Stålsøyler, stålbjelker ogw hulldekker. Lettak.
Overflater: Teglforblending: Wienerberger type Veldbrand exterieur/York Russet 250x45x80.
Betonggulv og -trapper: Impregnert med Steinfix 50.
Flis: På wc. Kjøkken og dører i eik.
Energi, teknikk: Bygget er utført iht. TEK 10. Mekanisk ventilasjon.
Elektriske varmeovner, samt varmekabler i betonggulv i kjeller.

Bios Arkitekter AS

Bedriften ble stiftet i 2010 og består av tre partnere og to ansatte.
Vi holder til i egne lokaler på gateplan i Industrigata 69.
Oppdragsmengden vår er i hovedsak rehabilitering/transformasjon, kontorer, boligblokker, småhus, hytter og påbygg/tilbygg.