Sett fra nord.

Munch brygge

Innerst i Oslofjorden mellom Operaen og det nye Munch-museet ligger Munch Brygge, som består av 152 boliger, én barnehage, flere butikker og restauranter.

Tekst: Lund+Slaatto Arkitekter
Foto: Marte Garmann og Lund+Slaatto Arkitekter

Anlegget ligner en samlet karré, men består av to kvartaler med fire bolig­blokker, delt av et diagonalt gatetun. Diagonalen har oppstått for å skape en visuell kontakt mellom bydelene, fra Bjørvika til Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det er utgangs­punktet for prosjektets karakteristiske form og organisering. Skrågeometrien definerer byggenes organisering og gir gode lys-, sikt- og solforhold, hvor gatetunet skaper siktlinjer ut av og gjennom kvartalet, og bygningenes skrå fasader sikrer fjordutsikt og gode lysforhold til boligene.


Alle leilighetene har tilgang til frodige bakgårder og innebygde balkonger. Disse semi-private oppholdsrommene fungerer­ som en naturlig kobling mellom den offentlige havnepromenaden og boligene. Balkongene er integrert i fasaden og danner en grovmasket vev med oppholds­steder for beboerne i le for vind og innblikk. I løpet av dagen oppstår det et spill av lys og skygge i vevningen og i recessen av rød teglstein. Materialiteten gir et varmt og taktilt innslag til området, og står som en tydelig, sammenhengende bakgrunn for operaen og Munch-museet.

Balkongene er integrert i fasaden og danner en grovmasket vev med oppholds­steder i le for vind og innblikk.
Balkongene er integrert i fasaden og danner en grovmasket vev med oppholds­steder i le for vind og innblikk.

For å skape ulike gatemiljø og ulik grad av intimitet, er det jobbet med en differen­siering i gatesnitt og i ­fasadene mot de forskjellige allmenningene. Skråsnitt og utkragninger i volumene gir en variasjon i gateforløpene og i ute­rommenes karakter. Boliginngangene er markert med partier av murverk i recess, mens det er benyttet tre i nærings­arealene. Utkragninger og nisjer skaper rom for ulike former for opphold, blant annet med en integrert benk i tegl.


Murkledningen gir prosjektet en visuell tyngde, samtidig som teglmurverket har en retningsdannende og klar tekstur. På denne måten understreker materialet anleggets monolittiske karakter og kantete formspråk. Fargen er spesialutviklet for prosjektet og gir en varme og tydelig kontrast til den monokrome paletten i Bjørvika. Høy detaljeringsgrad er gjennom­gående, blant annet er det benyttet ulike typer smistein for å skape presise hjørner.

Munch Brygge vant Oslo Arkitekt­forenings arkitekturpris 2019.


Informasjon om prosjektet

Adresse: Operagata 1–51, 0194 Oslo
Byggherre: StorOslo Eiendom
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
LARK: Gullik Gulliksen
RIB: Seim & Hultgreen
Entreprenør: BundeBygg (totalentreprenør)
murarbeider: Mjøndalen Mur & Puss as
Leverandører: betong: Unicon (farget betong)
betongelementer: Buskerud Betongvarefabrikk (trapp/balkong/dekke/vegg)
tegl: Wienerberger – type Linnaeus betula munch
murmørtel: BMC Norge – SCANmørtel tilpasset steinfargen
fliser: FagFlis
Ferdigstilt: 2018
Areal: 19.500 m2 (24.500 m2 inkl. kjeller)
Byggekostnad: kontraktsum 500 mill. kr. eks. mva
Konstruksjon: Plattendekker og stålsøyler.
Ytterveggene har teglforblending.
Materialer: Teglsteinen, Linnaeus betula munch, er murt med Scanmørtel.
Både stein og murmørtel har en farge som er spesial-
utviklet for prosjektet og som gir en varme og tydelig
kontrast til den monokrome paletten i Bjørvika.
Høy detaljeringsgrad er gjennom­gående, blant annet er
det benyttet ulike typer smistein for å skape presise hjørner.


Vår ambisjoner å skape karakteristisk, formsterk og bærekraftig arkitektur. For alle kontorets prosjekter er målet å finne frem til et tydelig svar på oppdragets stedlige, funksjonelle og miljømessige forutsetninger; en utforming som gjennom sine romlige kvaliteter innebærer en interessant og meningsfull, daglig brukeropplevelse.


Lund+Slaatto Arkitekter tilbyr et bredt spenn av tjenester fra områdeplaner til interiørløsninger.
www.lsa.no