Årsmøte Norsk Mur- og Flisforum

Det arrangeres årsmøte Norsk Mur- og Flisforum 4. april kl. 13.00 i Sørkedalsveien 9 i Oslo. For de som ikke

Norsk Mur- og Flisdag

I forbindelse med at Norsk Mur- og Flisforum har endret navn for å innlemme flisbransjen, skifter også Norsk Murdag navn

Murverksprisen 2024

Murverksprisen deles ut av Norsk Mur- og Flisforum på Norsk Mur- og Flisdag 17. oktober. Prisen gis til bygninger i