Kurs i mur, puss og flis – del 2, Oslo

Flis • Flistyper, produksjon og kvalitetsforskjeller • Sklisikkerhet offentlig og privat • Europa-normer, kalibre og nyanseforskjeller, tilvirkningsgrad og toleranser Murverk

Kurs i mineralitpuss

Vil du være med på kurs i Mineralitpuss? Kurset holdes for utførende håndverkere tilknyttet prosjekt Mikkel Doblougs gate. I tillegg