august 2021

Østre Porsgrunn kirke

Porsgrunns nye kirke erstatter den gamle kirken som gikk tapt i brann i 2011. Den nye kirken er en ‘oppstandelseskirke’ som har vendt tilbake til byen og søker optimisme og framtidstro.