RÅDGIVENDE INGENIØRER MUR

Murbransjen ønsker å styrke rådgivende ingeniørers kompetansen på dimensjonering av murverk. Derfor tilbyr bransjen gjennom Byggutengrenser og Murforum en kursserie under betegnelsen «Rimur» for rådgivende ingeniørbedrifter som ønsker å bygge opp, ev. øke kompetansen innenfor dimensjonering og prosjektering av mur.

Les om tidligere samlinger her.

FOREDRAGSHOLDERE

Prof. dr.ing. Tore Kvande

tore.kvande@ntnu.no
930 58 673

Nettside

Tore Kvande er prosjektdirektør ved SINTEF Byggforsk og programleder for Byggforskserien. Hans spesialkompetanse er innenfor klimatilpasning av bygninger med spesialfelt innenfor tre- og murhusbygging. Tore har et professorat i murkonstruksjoner og gikk fra 1. mai 20143 over i ett fulltidsprofessorat i bygningsmateriallære ved NTNU.

Prof. dr.ing. Kalle Høiseth

karl.hoiseth@ntnu.no
930 58 673

Karl Vincent Høiseth har forskerbakgrunn fra mer enn 20 år i SINTEF og TNO i Nederland og har vært professor i murkonstruksjoner siden 2000 samt professor i betongkonstruksjoner siden 2002. Høiseth har skrevet lærebok om dimensjonering av murkonstruksjoner, deltatt i viktig standardiseringsarbeid innen prosjektering av murkonstruksjoner, og har en sentral rolle i arbeidet med norsk utgave av Eurokode 6. Høiseth har i en årrekke undervist og hatt veilederansvar for MSc- og PhD studenter i murkonstruksjoner ved NTNU.

Siv. ing. Ole H Krokstrand

krokstrand@online.no
916 45 311

Ole H Krokstrand har mangeårig erfaring med murverk fra tidligere Norsk Leca as og som instituttleder på Mur-Sentret før instituttet ble nedlagt. Ole H Krokstrand var prosjektleder i byggutengrenser.no fra 2003 til 2009.

Siv ing. Geir Wold-Hansen

geir.wold-hansen@weber-norge.no
900 84 726

Nettside

Siv. ing. Tove Narvestad

tove.narvestad@wienerberger.no
911 71 271

Nettside

Tove Narvestad er Teknisk sjef i Wienerberger AS, den største leverandør av tegl til det norske markedet. Tove har i tillegg bakgrunn fra Mursenteret og Weber og har jobbet med mur-relaterte materialer i over 20 år. Hun bistår i det daglige med gode råd til arkitekter, entreprenører og rådgivere i forhold til prosjektering og riktig bruk av tegl

DELTAKERE

Cowi

Ellen Bjartnes
elbj@cowi.no
Mobil: 90 75 34 79

Dimensjon Rådgiving AS

Jon Halvar Eiane
Jhe@dimensjon.no
913 37 408

Nettside

Dr. techn. Kristoffer Apeland AS

Trond Gundersen
trond@kapeland.no

Ole Jakob Hoel
ole@kapeland.no

Eirik Haugen
eirik@kapeland.no

Tørres Bøksle
torres@kapeland.no

Helge Skaftnes
helge@kapeland.no

Yngve Jernæs
yngve@kapeland.no

Chris Reyes
cris@kapeland.no

Iver Tøsti
iver@kapeland.no

Dr.ing. Aas-Jakobsen As

Ida Næss Høvik
inh@aaj.no
Mobil: 90 97 15 42

Janne, Marie Brønstad
jmb@aaj.no

Nettside

Oslo Tegl og Puss

Eskil Ulimoen
eskilMarius.ulimoen@hagaberg.no

Hjellnes Consult as

Følgende personer har deltatt på RIMUR-samlinger:

Ole Kristian Prestrud
96627818
OKP@hjellnesconsult.no

Kevin Gjulem
93201825
kg@hjellnesconsult.no

Thomas Nissen
thn@hjellnesconsult.no

John Christian Forester
jcf@hjellnesconsult.no

Høyer Finseth AS

Runar Kopperud
runar.kopperud@hoyerfinseth.no
Sentralbord: +47 23 27 80 00
Mobil: 92030679

Ansten Trøsti
ansten.tosti@hoyerfinseth.no

Joakim P: Munden
joakim.munden@hoyerfinseth.no
Nettside

Ingeniørene Seim & Hultgreen AS

Gaute Øye Tveit
tveit@s-h.no
Mobil: 48040075
Nettside

Multiconsult

Eskil Ulimoen
eskil.marius.ulimoen@multiconsult.no
93832049

Marius Vengnes Grue
marius.vengnes.grue@multiconsult.no

Norconsult As

Lars Haaken Øverseth
45401067
Lars.Haaken.Overseth@norconsult.com

Thorbjørn Hartvigsen
torbjorn.hartvigsen@norconsult.com

Nettside

NTNU

Jorun Marie Hisdal
jorun.m.hisdal@ntnu.no

Oslo Tegl og Puss

Christian Olebakken
christian@oslotegl.no

Rambøll Norge AS

Nettside

Kathrin Lo Nateid
+47 996 31 541
kathrin.nateid@ramboll.no
Sivilingeniør Konstruksjonsteknikk
(kan kontaktes for dimensjonering av murkonstruksjoner)

Margrete Wik Bårdsen
+47 97 53 71 12
margrete.bardsen@ramboll.no
Sivilingeniør Bygningsfysikk og tilstandskartlegging (kan kontaktes vedr. fukt- og frostegenskaper i teglstein og ang. vurdering av etterisolering av teglsteinsvegger)

Even Anderson Langseth
986 38 531
even.langseth@ramboll.no

Brian Rasmussen
405 40 323
brian.rasmussen@ramboll.no

Simen Rindebakken
simen.rindebakken@ramboll.no

Laila Eggestad
laila.eggestad@ramboll.no

Rambøll Norge As (Skien)

Trond Engen
trond.engen@ramboll.no
90915325
Nettside

RHJ Prosjekt & Byggeledelse AS

Rolf Harald Bogshamn

Haglandsveien 145
5540 Haugesund
rolfhj@online.no
91328697

Rolf Harald Bogshamn har svennebrev og mesterbrev i murerfaget (Murmester).
På Ingeniørhøyskolen ble det valgt hovedoppgaver i bærende murverk.

SINTEF Byggforsk

Sveinung Nesheim
Sveinung.Nesheim@sintef.no
Mobil: 91001331

Tor-Øyvind Lehmann
tor.o.lehmann@sintef.no

Fredrik Slapø
fedrik.slapo@sintef.no
Mobil: 9220 0662

Standard Norge

Vivian Meløysund
vme@standard.no
975 93 891

Dag Burgos
dbu@standard.no

Sweco Norge AS

Sweco har deltatt med følgende personer:

Arild Røsaker
arild.rosaker@sweco.no

Morten Solberg
morten.solberg@sweco.no

Tord Nilsson
tord.oscar.timmers.nilsson@sweco.no

Jon Halvar Eiane
jhe@dimensjon.no