RIMUR-foredrag

Nedlasting av foredrag er forbeholdt kursdeltakere som har deltatt på RIMUR-samlinger, og krever passord.


Kursmateriell RIMUR 1

I det første seminaret ble deltagerne introdusert til det grunnleggende innen murverksdimensjonering. Temaer som ble behandlet var:

•    Murverkets produkter og deres bruksområder
•    Kort om murverkets natur, muligheter og begrensninger
•    Konstruksjonsprinsipper i mur, inkl vindavstivning, varmeisolering, fukt og detaljer.
•    Introduksjon til prosjekteringsreglene for murverk
•    Prosjekteringseksempel på forblending av mur og en hjemmeoppgave.Konstruksjonsprinsipp i mur, vindavstiving, varmeisolering og fukt, detaljar


Litt om de forskjellige typer murverkskonstruksjoner, byggskader og vindusinnsetting i murverk.
Forfatter: Professor dr.ing. Tore Kvande – NTNU


Produkter og bruksområder – TEGL

Forfatter: Tover Narvestad, Wienerberger


Murverkskompendiet

Dimensjonering av MURKONSTRUKSJONER etter NS3475
En håndbok om murdimensjonering, benyttes i undervisningen på NTNU, i hovedsak utviklet av prof. dr.ing Kalle Høiseth, NTNU


De tre Powerpoint filene gjelder forelesningene på første samling. De to pdf filene er henholdsvis fullstendig lærebok etter NS3475, som bakgrunnsmateriale, og utkast til nye, og korresponderende, kapitler etter regelverket i EC6.Vi snakket mye om EC6 og jeg presenterte de 4 EC standardene murbransjen må forholde seg til. Vi viste dem frem, og Vivian delte ut kopier av EC6-1-1 også, men vi har ikke anledning til å legge dem ut på våre hjemmesider, helas. Powerpoint presentasjonen «en smak av  EC6» gir imidlertid referanse til standardene.

Forfatter: prof. dr.ing Kalle Høiseth, NTNU


 Litt generelt om murverksprodukter og anvendelsesområder for murverksprodukter fra Weber

Foredragsholder:  Geir Wold-Hansen, Weber Saint Gobain byggevarer

Kursmateriell RIMUR 2

I det andre seminaret ble hjemmeoppgaven, som besto i å vurdere hvorledes teglforblendingen til en fleretasjes boligblokk skulle håndteres, gjennomgått. I tillegg gikk man igjennom et beregningseksempel på dimensjonering av bærende murverk i et småhus, både i tegl og blokkmurverk.


Gjennomgang av enkel dimensjoneringsmetodikk (bruk av kapasitetsdiagrammer) for Leca murverk.

En vurdering av boligeksempelet Case 1 utført i Leca murverk

Forfatter: Geir Wold-Hansen – Weber Saint Gobain byggevarer


Repitisjon av prosjekteringsregler og presentasjoner av to case

Ifølge programmet hadde vi en repetisjon av bærende (aksialbelastet) murverk, se «prosjekteringsregler _repetisjon.ppt». Deretter presenterte jeg et regnestykke om overdekning, «Case 1», og en gjennomgang av vegg/søyle beregning av «Fossegrimsvegen», eksemplet som Finn har skaffet til veie. Jeg har lagt ved alle tegningene/skissene til Finn som nødvendig grunnlag.

Forfatter: prof. dr.ing Kalle Høiseth, NTNU


Kursmateriell RIMUR 3

Det tredje seminaret startet med en repetisjon av hva som var gjennomgått i de to foregående seminarene. Deretter ble følgende temaer behandlet i detalj:

  • Eksentrisiteter og slankhetsbetraktninger i murverk
  • Dimensjonering av vegger og søyler i fleretasjesbygg Skjærvegger
  • Dimensjonering av slanke brannseksjoneringsvegger
  • Fukt og temperaturbevegelser i murverk Forankringssystemer og bevegelsesfuger for teglforblendinger

Lastbærende vegg i etasjebygg med vertikallast og horisontallast. Dimensjoneringskontroll i veggtopp og kritisk midtsnitt.

Leangen Curlinghall. Utkraget vertikal- og horisontalarmert brannseksjoneringsvegg i 25 cm Lecablokk.

Foredragsholder: Geir Wold-Hansen, Siviling., Forskning- og utvikling Saint Gobain byggevarer


Powerpoint filen inneholder presentasjonen jeg ga angående eksentrisiteter i aksialbelastet murverk – som repetisjon. Skjærvegger ble presentert ved hjelp av et eksempel fra EC-komiteen sin hjemmeside, Prof Jaeger, som ble nokså fyldig presentert og som jeg lovte vi skulle komme tilbake til ved neste samling

Foredragsholder: Professor dr.ing Kalle Høiseth, NTNU


Hvorledes fukt og temperatur påvirker murverket, og hvorledes vi håndterer det med riktige murverksdetaljer.

Forfatter: Professor dr. ing. Tore Kvande, NTNU

Kursmateriell RIMUR 4

RIMUR 4 innledet med et konkret eksempel fra ett av Siv. ing. Finn Madsøs mange aktuelle prosjekter:

Svevende teglforblending med skjult opplegg på elastisk underlag av lange stålbjelker

Dette er et godt eksempel på hvordan mangelfull forhåndsprosjektering skaper fordyrende løsninger.
I eksempelet vises hvorledes man på enkelt vis kunne ha løst bæresystemet og hvorledes det til slutt ble løst under de endelige forutsetningene.

Siv. ing. Tove Narvestad fra Wienerberger gjennomgikk så oppgaven for ettermiddagens praktiske muring med eksempler til inspirasjon

Ettermiddagen gikk med til praktisk murarbeid for alle kursdeltagere

Kursmateriell RIMUR 5

Følgende temaer ble gjennomgått på RIMUR 5:

  • Dimensjonering av bjelker og søyler ihht EC6 – Finn Madsø
  • Nye produkter og produktegenskaper Leca murverk – Geir Wold Hansen
  • Rehabilitering av gammelt murverk – Avløs stasjon – Finn Madsø
  • Rehabilitering av Prinsens gate 26, Halvorsens konditori – Per Spjudvik/Eskil Ulimoen, Multiconsult
  • Vi diskuterer murprosjekter og spørsmål tilsendt av kursdeltagerne
  • Intro til dimensjoneringsprogram for murverk

Presentasjonene kan lastes ned under.

Grundig gjennomgang av dimensjoneringsprogrammet MurDim.

Intro til Murdim