Murbransjens plass i klimaregnskapet

Flere byggherrer får utarbeidet klimaregnskap til sine bygg, og oftere blir valg av materialer gjort ut fra disse. Henger murbransjen med? Dette er hovedtema for Murdagen 2020.

Det blir tilrettelagt for deltakelse både fysisk i Trondheim og digitalt på nettet. Foruten Murdagen med sitt faglige program blir det utdeling av Murverksprisen og mulighet til å delta på murdagsmiddag på kvelden.

I forkant av arrangementet holder Norsk murforum sitt årsmøte. (09:30-10:30)

PROGRAM

  • 10:30-11:00 Lett servering

  • 11:00 Murdagen del 1

  • 12:30-13:15 Lunsj

  • 13:15 Murdagen del 2

  • 16:00 Utdeling av Murverksprisen

  • 18:00 Murverksmiddag

PRAKTISK INFO

  • Deltagelse Norsk murdag: kr 2500,- + mva

  • Deltagelse murdagsmiddag: kr 700,- + mva

  • Det vil være begrenset antall plasser grunnet koronasituasjonen i Norge.

  • Det vil bli mulighet for å delta digitalt. Mer informasjon kommer.

PÅMELDING

DISSE MØTER DU:

Ivar Koteng er en kjent skikkelse i Trondheim, og eier mer av bebyggelsen i trønderhovedstaden enn noen andre private. Han er glødende entusiastisk både i sin eiendomsvirksomhet og i sitt fotballengasjement.

Torkel Njå fra MAD arkitekter presenterer Domus Juridica sammen med Veidekke som har utført murarbeidet. Dette bygget har fått mye oppmerksomhet for innovativt og flott murverk. Det ble jobbet med gjenkjennelige materialer av høy kvalitet, og en klar vertikalitet gjennom store søyler i tegl.

Fredrik Slapø fra SINTEF Community er murer og sivilingeniør. Han er engasjert i og for mur og håper flere vil bygge i skallmur når ny anvisning om skallmur blir publisert. Det gir en ekstra verdi når en enkel konstruksjon har alle funksjoner. Han vil også presentere et nytt prosjekt om gjenbruk av tegl.

Espen Pedersen fra Lund & Slattoo arkitekter vil presentere Munch Brygge.
Much Brygge ble tildelt Oslo arkitektforenings arkitekturpris for 2019 og er et Urbant boligprosjekt i stor skala, med fritthengende tegl, skråstilte balkonger og fargesterke fasade.

Bård Sverre Solem fra Eggen arkitekter har gjennom mange år jobbet for bærekraftige byggeløsninger, og vil gi innsikt i hvordan arkitekter benytter dagens kunnskap om materialer for å oppnå klimavennlige bygg

Vetle Houg fra Byggutengrenser og styremedlem i Norsk murforum vil presentere arbeidet som er gjort for å få til et veikart for murbransjen. Veikartet skal vise status, og gi retning for hvordan murbransjen skal arbeide  for å oppnå klimavennlige løsninger for bransjen.