– Vi har aldri hatt så mye kunnskap om riktig byggemetode, men vi snakker ikke nok sammen, sier NMLs nye fagkonsulent.

Øivind Buset

Murmester Øyvind Buset er ansatt som fagkonsulent i NML og foreningen i Oslo.

Etter en prosess som startet i fjor har NML (Norske Murmestres Landsforening) ansatt murmester Øyvind Buset (57) som fagkonsulent.

Buset er en kjent profil i faget. Der han har arbeidet siden 1978. Da begynte han som lærling hos Per L. Lund. Siden har han arbeidet hos flere murmestre, flere leverandører og har drevet egen murmesterbedrift med 15 ansatte.

– Jeg er kanskje mest kjent for teglfasader, men har jobbet mye med puss og flis også. Dette er tre viktige deler av faget, sier Buset.

Han beskriver seg selv som en traust fagperson. Likevel har han hatt en tendens til å ha en finger med i spillet på de spesielle prosjektene. Han er genuint opptatt av faget og snakker det gjerne opp.

Buset har jevnlig hatt workshops for byggfagstudentene ved NTNU, arkitektstudentene i Oslo og litt for skoleungdommer. Og han er gjerne med om det skal diskuteres kunstnerisk utforming der faget er involvert.

Det var ingen tvil. Øyvind Buset måtte fotograferes foran en vegg han har vært med på å bygge.

Øyvind Buset

Det var ingen tvil. Øyvind Buset måtte fotograferes foran en vegg han har vært med på å bygge.

Et praktiske kunstprosjekt er fasaden på Oslo Spektrum, som han har vært med på å mure. Det ble derfor naturlig å fotografere ham foran en vegg han var med på å bygge. Fasaden inngår i Guttorm Guttormsgards utsmykningsprosjekt, som også innbefatter preg av Rolf Nesch. Bygningen er for øvrig tegnet av LPO Arkitekter.

– Vi har så mange muligheter
Buset mener faget er inne i en positiv periode, men både kunder og beskrivende vil ha stor nytte av håndverkerens kunnskap så tidlig som mulig i prosjektene. Det vil han gjerne framheve.

– Vi har aldri hatt så mye kunnskap om riktig byggemetode, men det gjøres feil fordi involverte grupper snakker for lite med hverandre. Alle som ønsker å skape noe trenger håndverkeren som ressurs for å lykkes – ikke bare i gjennomføringen, men også i planleggingsfasen. Det er mange grupper som trenger hjelp av håndverksfagene for å gjøre sin jobb på en god måte.

– Studentene skulle hatt en praktisk oppgave med flislegging av et bad med storformat fliser, dokasse og designsluk. Da hadde vi fått se stryk herfra til VGs forside. Håndverkerne leverer disse til ståkarakter hver eneste dag.

Så praktisk vil han avsløre behovet for samarbeid om planleggingen av løsninger.

Øyvind Buset begynner i jobben som fagkonsulent 14. mai. Stillingen deles likt mellom forbundet og foreningen i Oslo. Han kommer nå fra en stilling som teknisk ansvarlig i Finja.

Les mer om NMLs forventninger til stillingen som fagkonsulent her. Nå skal stillingen utformes i praksis.

Kilde og foto: Bladet murmesteren