For 12 år på rad ble det arrangert murworkshop for arkitektstudentene ved Arkitekthøyskolen i Oslo. Før første gang var arrangementet i regi av Norsk Murforum, mens selve gjennomføring ble gjort av opplæringskontoret til Oslo murmesterforening, Weber St Gobain og Wienerberger AS i lokalene på Leca Lillestrøm.

I forkant av workshopen ble det holdt forelesninger på AHO med teoretisk gjennomgang av murmaterialenes egenskaper og muligheter og ikke minst gjennomgang av oppbygging av murkonstruksjoner og forutsetninger for en vellykket murt fasade. Her får studentene også presentert oppgaven de skal jobbe med på workshopen, erfaringsvis ser vi at resultatet blir bedre om studenten får tid til å gjøre seg noen tanker og ideer i forkant.

Utgangspunktet for oppgaven er en skallmurvegg med hjørne, med lettklinkerblokk som indre vange forblendet med tegl. Studentgruppene kan velge om de vil mure åpning, rett eller buet, eller om de kun vil arbeide med teglens mange muligheter i flaten, som forband, mønstre med ulike farger, inntrekk osv. Selv om oppgaven i seg selv er relativ stram, blir det gitt det stort rom for variasjoner og påfunn!

Workshopen gikk over to dager, med en innledende gjennomgang av murerverktøy, demonstrasjon av god håndverksmessig muring og hugging av stein.

De nesten 60 studentene ble delt i 12 grupper, som løste oppgaven på sin måte. Underveis fikk de nødvendig teknisk bistand og gode råd. Som alltid var det enorm stort engasjement blant studentene og mange, imponerende resultater. Denne gangen var det mange grupper som frigjorde seg relativt mye fra den opprinnelige oppgaveskissen, men det er også en del av workshopkonseptet at studentene skal utforske materialene og mulighetene disse gir. Veilederne prøver underveis å komme med innspill på hvordan valgte løsningene egner seg i praksis. Konklusjonen denne gangen var at mange av prosjektene nok var innervegger!

Som avslutning på workshopen presenterte alle gruppene sitt eget verk samt ideen bak og det ble gitt en liten, alltid positiv tilbakemelding.

Som for alle tidligere workshoper er det morsomt å se de flotte sluttresultatene, det er helt utrolig at de er utført på to korte dager av noen som aldri før har murt en teglstein. Og igjen blir vi overrasket over at det også i år ble lagd nye ting som vi ikke har sett før!

Det ble gitt mye positiv tilbakemelding fra studentene, og det er helt klart at dette er noe de setter pris på og er unikt i deres utdannelsesløp. Det er ekstra moro når vi møter arkitekter som har vært på tidligere workshoper og uttaler at en av grunnene til at de har valgt å jobbe videre med tegl og murverk er nettopp denne workshopen. Da vet vi at det er verd innsatsen!