Murbransjen ønsker å styrke rådgivende ingeniørers kompetansen på dimensjonering av murverk. Derfor tilbyr bransjen gjennom Byggutengrenser og Murforum en kursserie under betegnelsen «Rimur» for rådgivende ingeniørbedrifter som ønsker å bygge opp, ev. øke kompetansen innenfor dimensjonering og prosjektering av mur.

Denne rådgivergruppen vil bygge opp spisskompetanse innen fagfeltet mur. Det blir lagt hovedvekt på dimensjonering av murverk og byggeteknikk, men materialkunnskap og viktige rehabiliteringsløsninger blir også behandlet.
Rådgivergruppen samles gjennom «RIMUR» til dagsseminarer to ganger i året. På denne måten får man etablert et fagmiljø og nettverk der man også kan diskutere løsninger og problemstillinger knyttet til egne prosjekter.
Undervisningen finner sted på Webers kompetansesenter på Leca-fabrikken på Lillestrøm samt hos Wienerberger på Bratsberg Teglverk.

Forelesere er siv.ing. Finn Madsø, prof. dr.ing Kalle Høiseth, NTNU, prof. dr.ing. Tore Kvande, Sintef/NTNU, samt representanter fra bransjen

Det er gjennomført seks samlinger for Rådgivende Ingeniører mur – RIMUR der deltagerne har arbeidet med følgende temaer:

RIMUR 1

I det første seminaret ble deltagerne introdusert for det grunnleggende innen murverksdimensjonering. Temaer som ble behandlet var:

 • Murverkets produkter og deres bruksområder. Kort om murverkets natur, muligheter og begrensninger
 • Konstruksjonsprinsipper i mur, inkl vindavstivning, varmeisolering, fukt og detaljer.
 • Prosjekteringsreglene for murverk – en introduksjon
 • Prosjekteringseksempel på forblending av mur samt en hjemmeoppgave.

RIMUR 2

I det andre seminaret ble hjemmeoppgaven, som besto i å vurdere hvorledes teglforblendingen til en fleretasjes boligblokk skulle håndteres, gjennomgått. I tillegg gikk man igjennom et beregningseksempel på dimensjonering av bærende murverk i et småhus, både i tegl og blokkmurverk.

RIMUR 3

Det tredje seminaret startet med en repetisjon av hva som var gjennomgått i de to foregående seminarene. Deretter ble følgende temaer behandlet i detalj:

 • Eksentrisiteter og slankhetsbetraktninger i murverk
 • Dimensjonering av vegger og søyler i fleretasjesbygg
 • Skjærvegger
 • Dimensjonering av slanke brannseksjoneringsvegger
 • Fukt og temperaturbevegelser i murverk
 • Forankringssystemer og bevegelsesfuger for teglforblendinger

RIMUR 4

 • Svevende teglforblending med skjult opplegg på elastiskunderlag av lange stålbjelker
 • Prosjekteksempel på hvordan mangelfull forhåndsprosjektering skaper fordyrende løsninger.
 • Forenklet løsning ved bedre forhåndsprosjektering /endring av statiske og ev. materialtekniske forutsetninger
 • Presentasjon av oppgavene for praktisk muring og eksempler til inspirasjon
 • Muring i demonstrasjonshallen – en introduksjon
 • Muring i praksis

RIMUR 5 – 2015

 • Kort repetisjon, dimensjonering av bjelker og søyler ihht EC6 – Finn Madsø
 • Nye produkter og produktegenskaper Leca murverk – Geir Wold Hansen
 • Rehabilitering av gammelt murverk – Avløs stasjon – Finn Madsø
 • Rehabilitering av Prinsens gate 26, Halvorsens konditori – Per Spjudvik/Eskil Ulimoen, Multiconsult
 • Diskusjon rundt murprosjekter og spørsmål tilsendt av kursdeltagerne
 • Dimensjoneringsprogram for murverk – en introduksjon
 • Diskusjon omkring RIMUR og videre arbeid.

RIMUR 6 – 2016

 • Grundig gjennomgang av dimensjoneringsprogrammet MurDim.

RIMUR 7 – 2017